top of page
Search
  • Teksti Janne Kontala Kuvat Jonne Sippola

Jooga - ihmeiden paljastaja


Sanal Edamaruku ei opeta eikä harjoita joogaa, mutta sivuaa työssään joogaan liittyviä aiheita tuon tuostakin. Intialaisen rationalismiliikkeen aktivistina hän on onnistunut paljastamaan koko joukon joogaan liittyviä huijauksia.

Tapasin Sanal Edamarukun joitain vuosia sitten Tukholmassa, jossa hän luennoi toiminnastaan. Luennossa käsiteltiin erilaisia guruhahmoja, jotka olivat hankkineet mainetta joogaan liittyvillä ihmeillä. Nyt Sanalilta on ilmestynyt kirja My Incredible India (Uskomaton Intiani), joka käsittelee aihetta. Päätin kysyä, suostuisiko hän kertomaan työstään ja kokemuksistaan joogalehdelle. Hän suostui, ja sovimme haastattelusta.

Tiesin ennestään, että Sanalin isä oli oman aikansa tunnettu rationalisti, ja pohdin, missä määrin perhetausta on vaikuttanut Sanalin maailmankatsomukseen.

– Isäni oli oman aikansa tunnettu rationalisti, mutta hän ei koskaan tuputtanut näkemystään minulle. Olin vapaa tutkimaan sekä käymään kirkoissa, moskeijoissa ja temppeleissä ystävieni ja sukulaisteni kanssa. Rationalismi oli lopulta oma valintani.

Vaikka Sanalilla on maisterin tutkinto politiikan tutkimuksessa ja filosofiassa sekä kansainvälisten suhteiden tutkijan pätevyys, hänet tunnetaan paremmin aktiivisesta toiminnastaan rationaalisen ajattelun edistämiseksi. Tärkeä osa tätä työtä on katteettomien väitteiden paljastaminen. Ainakin Intiassa valitettavan suuri osa tällaisista väitteistä sivuaa joogaa. Eräs hänen tutkimuksistaan koski Mumbain katolisen kirkon esittelemää ihmettä. Tämä tutkimus johti lopulta siihen, että Sanal muutti Suomeen.

– Mumbailainen katolinen kirkko väitti, että heidän Jeesus-patsaansa vuodattaa kyyneleitä. Ihmisiä tulvi paikalle, pyhää vettä kerättiin ja laitettiin jakoon. En halua loukata kenenkään tunteita, mutta kun tv-kanava pyysi minulta kommenttia, ehdotin, että ilmiölle löytyisi luonnollinen selitys. Minut kutsuttiin kirkkoon tutkimaan tapausta. Kävi ilmi, että vessan putki oli tukossa. Putki oli heti Kristuksen patsasta kannattelevan seinän takana. Kapillaari-ilmiö veti likavettä ylöspäin, ja se tippui ulos pisaroina Kristuksen patsaan naulanreiän kautta. Kirkko tuohtui paljastuksesta. Sanal kertoo, että pidätyksen ja jopa mafia-tyyppisen väkivallan uhka alkoi olla kouriintuntuva. Tämän seurauksena häntä neuvottiin harkitsemaan maastamuuttoa. Vuonna 2012 hän tuli luentokiertueensa aikana Suomeen ja on asunut täällä siitä saakka.

Jo o g i , j o k a e l ä ä h e n g i t t ä m ä t t ä

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Sanalin työ aiheutti uhan hänen turvallisuudelleen. Pilotti Baba -niminen joogi, joka väitti pystyvänsä elämään hengittämättä, tuohtui Sanalille järjestämänsä näytöksen yhteydessä. Näytöksessä Baba sanoi lakkauttavansa hengityksensä ja meditoivansa

maailmanrauhan puolesta.

– Delhissä asennettiin vesisäiliö keskelle puistoa. Paikalle tuli tuhansia ihmisiä. Pilotti Baba astui sisään, ja tankki peitettiin verhoilla. Verhojen tarkoituksena oli estää Pilotti Baban meditaation häiriintyminen. Jos meditoi maailmanrauhan puolesta, häiriöllä voisi olla vakavat seuraukset! Kun

verhot oli vedetty eteen, tankki kaadettiin täyteen vettä.

Juuri ennen kuin Pilotti Baban oli aika astua esiin, tankkiin kaadettiin lisää vettä. Siinä ei ole järkeä, jos tankki on jo ennestään täynnä. Baba astui lopulta ulos tankista tuhansien ihmisten nähden. Sanal halusi selvittää, mistä oli kyse ja keskusteli erään tankin rakennukseen osallistuneen henkilön kanssa. Kävi ilmi, että tankkiin oli asennettu putki, josta saattoi johtaa sinne kaadetun veden ulos.

Veden poisto ei näkynyt ulospäin, ja verhot estivät näkemästä, mitä sisällä tapahtui. Tankki pysyi kuivana. Sanal kutsui median paikalle ja näytti, missä kohtaa putki sijaitsi.

– Samaan aikaan Baba piti puhetta ja huomasi, mitä olin tekemässä. Hän huusi, että minut tulisi tappaa. Onneksi paikalla oli paljon porukkaa. Onnistuin liukenemaan väkijoukkoon ja poistumaan

paikalta.

Joitain vuosia myöhemmin Sanal kohtasi Baban uudestaan. Tällä kertaa Baba väitti selviävänsä maan alle hautaamisesta. Kun asiaa tutkittiin, kävi ilmi, että hän piileskeli salaisessa maanalaises- sa huoneessa. Paljastumisestaan huolimatta Pilotti Baballa on yhä seuraajia Intiassa ja Japanissa.

T u l e n k e s t ä v ä b a b a

Toinen joogi Balti Baba väitti, että hänen kehonsa kestää tulta. Hänet tunnettiin tempusta, jossa hän istuskeli täysin tyynenä liekkien keskellä. Sanal selitti tempun jujun. Nuotio sytytetään paikkaan, johon on ensin kasattu riisin kuoria. Riisin kuoriosa palaa hitaasti, joten tulta on helpompi hallita. Kasan keskiosaan kaadetaan kemikaalia, joka estää syttymisen. Reuna-alueet voidaan näin sytyttää liekkiin, mutta nuotion keskiosa pysyy turvallisena. Ulospäin näyttää siltä, että joku istuu tyynesti ison nuotion keskellä.

Esityksen lopuksi Baba astui ulos liekeistä ja käveli ympäriinsä. Painottaakseen mystistä mahtiaan hän työnsi kätensä kahteen nuotiosta nostamaansa mutaruukkuun. Tämäkin oli järjestetty. Ruukkujen sisäosa oli suojattu kuumentumiselta, jotta hän ei polttaisi käsiään.

– Haastoin hänet. Sanoin, että uskoisin hänenvoimiinsa, jos hän nostaisi jonkin nuotiossa vie-lä kytevistä mutaruukuista ja pitelisi sitä hetkenkädessään. Baba tuohtui haasteesta ja todellakinnosti uuden ruukun tulesta. Ehdin jo ajatella, ettäehkä hän kestää tulta. Mutta hän paiskasi ruukunvälittömästi minua päin. Vaatteeni syttyivät tuleen.Hän nosti vielä yhden ruukun ja kävi sen kanssakimppuuni. Onnistuin pakenemaan ilman palo-vammoja. Baballe kävi huonommin. Hän poltti kä-tensä melko pahasti. Luulen hänen ajatelleen, ettähän voisi nopeasti napata kuuman ruukun ja heit-tää sen minua kohti vahingoittamatta itseään.

Nämä hahmot eivät ole erityisen tunnettuja Suo-messa. Kysyin Sanalilta, onko hän tehnyt saman-kaltaista työtä kansainvälisesti tunnettujen guru-jen parissa. Kävi ilmi, että Sanalilla oli paljonkinsanottavaa Sathya Sai Baba -nimisestä henkilöstä.

– Hänet tunnettiin julkisista esityksistään, jois-sa hän taikoi esiin kaikenlaista kuin tyhjästä. Olinmukana tv-ohjelmissa. Rinta rinnan hänen temp-pujensa kanssa esitettiin toinen filmi, jossa teintäsmälleen samoja temppuja toisaalla. Olen opet-tanut tuhansille opiskelijoille, miten niitä tehdään.

Kerran Sai Baba jäi kiinni rysän päältä tv-lähe-tyksessä. Baba antoi ohjelmassa eräälle henkilöl-le lahjaksi kaulanauhan, jonka hän taikoi esiin. Tv-kamera oli asetettu epätavalliseen kulmaan, ja sevangitsi hetken, jolloin hän veti kaulanauhan esiin– ei tyhjästä vaan piilopaikasta, johon kaulanauhaoli teipattu odottamaan maagista hetkeä.

– Ongelma näiden henkilöiden kanssaon se, että heillä on usein vaikutusvaltaisia seuraa-jia. Kannattajajoukoista saattaa löytyä ministerei-tä. Esimerkkinä voidaan mainita, miten useat leh-det sekä Intiassa että ulkomailla ovat julkaisseetartikkeleita Sai Babaan kohdistuvista pedofiilisyy-töksistä. Intian poliittinen järjestelmä on tukenuthäntä, eikä yhtään virallista syytettä koskaan saatunostettua.

P a r a n t a a k o j o o g a h i v:n?

Sanal pitää erityisen vakavana, jos joogan ja me-ditaation sanotaan korvaavan lääketieteen. Sanalmainitsee Baba Ramdevin, tv-ohjelmistaan tunne-tun pranayama-gurun.

– Ramdev on väittänyt, että jooga voi suojata ih-misiä HIV:ltä. Lisäksi hän sanoi sikainfluenssaepi-demian aikana, että ihmiset saavat immuniteetinyhdistämällä joogatekniikoita Tulsin eli pyhän ba-silikan lehtien syömiseen. Tällainen on jo aika vaa-rallista.

Kun huomioi Sanalin lausunnot ja toiminnan,ei ole ihme, että kaikki eivät pidä hänestä. Äärim-mäinen esimerkki nähtiin suorassa lähetykses-sä. Tantramestari väitti pystyvänsä tappamaan ih-misiä voimillaan, ja Sanal tarjoutui koekaniiniksi.Valtakunnallisen tv-yleisön edessä tantrikko todel-lakin teki tuntuvia yrityksiä langettaakseen loitsun,joka tappaisi Sanalin.

– En kuollut, minua vain nauratti. Hän sanoi, et-tä jumalat suojelevat minua. Jos suostuisin tapaa-maan hänet hautausmaalla keskellä yötä, kohtai-sin mitä tuskallisimman kuoleman. Suostuin jaotin tv-ryhmän mukaan. Eksperimentti filmattiin,ja selvisin siitäkin hengissä.

Joskus Sanal pohtii paluuta Intiaan, mutta su-rulliset uutiset ovat laittaneet jäitä hattuun. Kolmehänen rationalistikollegaansa on murhattu lyhyenajan sisällä. Tällainen muistuttaa siitä, että Suo-messa on suhteellisen turvallista.

– Ihailen Pohjoismaiden suvaitsevaista ilma-piiriä. Uskonto on täällä yksityisasia. Toivon, ettäsuuremmat valtiot seuraisivat Pohjoismaiden esi-merkkiä. Maailmasta tulisi parempi paikka.

K o t o n a s u o m e s s a

Kun olimme käsitelleet joogaan liittyviä huijauksia,lieveilmiöitä ja epätieteellisiä väitteitä, halusin tie-tää, olisiko Sanalilla aiheesta jotain myönteistä sa-nottavaa.

– Media kutsuu minua gurujen nappaajaksi,mutta en vastusta kaikkia guruja. Joitakin itse asi-assa arvostan. Kunnioitan Vivekanandaa, Dayananda Saraswatia ja Narayana Gurua, vaikka enole samaa mieltä kaikesta, mitä he sanovat. Vivekananda oli uudistaja. Monet hänen lausuntonsaovat absurdeja, mutta hänen kokonaispanoksensa on myönteinen. Dayananda Saraswati vastustikastijärjestelmää, ja Narayana Guru yritti vapaut-taa ihmisiä koulutuksen avulla.

Sanal toteaa lopuksi, että hän ei vastusta joogaaharjoituksena. Hän tutustui itse joogaan taidettakoskevan kiinnostuksensa myötä.

– Olen kiinnostunut Intian klassisesta Katha-kali-tanssista, ja teini-iässä opettajani ehdotti, ettäkokeilisin joogaa. Se tuntui hyvältä. Nykyään huo-lehdin kuitenkin kunnostani kävelemällä luonnos-sa.

Tämä kuulostaa henkilöltä, joka kokee olevansakotonaan Suomessa.

Sanal Edamaruku


bottom of page